สร้างความมั่นคง ด้วย Investment Property

ความมั่นคง คือสิ่งที่หลายคนปรารถนา หากอิงจากทฤษฎี “ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ที่แยกย่อยความต้องการ ออกเป็นฐานพีระมิด 5 ลำดับชั้น โดย 2 จาก 5 ของความต้องการในมนุษย์นั้น เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคง ที่มีเรื่องการเงินเป็นองค์ประกอบ และความมั่นคงนี้ ยังส่งผลต่อลำดับความต้องการที่สมบูรณ์ครบในขั้นถัดไป

ลำดับขั้นความต้องการประกอบด้วยอะไรบ้าง

ความมั่นคง
 1. ความต้องการพื้นฐาน (Physiological Needs)
  ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต หรือเราจะรู้จักกันในชื่อ ปัจจัย 4 ซึ่งถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดจากสิ่งเหล่านี้ จะกระตุ้นให้มีขวนขวายเพื่อที่จะสนองความต้องการ เช่น อาหาร  เป็นต้น
 2. ความต้องการความมั่นคง และปลอดภัย (Safety Needs)
  คือ
  ความต้องการที่เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ บังคับ จากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เช่น การมีความมั่นคงด้านการเงิน การมีสุขภาพแข็งแรง การมีอิสระในการเลือกตัดสินใจ
 3. ความต้องการด้านความรัก (Love and Belonging Needs)
  เมื่อมีความมั่นคงร่างกายแล้ว สิ่งต่อมาที่เราจะปรารถนา คือความต้องการ
  ตกเป็นที่รัก โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัย ทั้งจากครอบครัว เพื่อน คนใกล้ชิด 
 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)
  เมื่อเรื่องต่างๆ รอบตัวเริ่มเป็นไปตามความคาดหวัง ทั้งสุขภาพ ความรัก เงินทอง 
  เราย่อมอยากที่จะเห็นตัวเราประสบผลสำเร็จ มีความสามารถ มีคุณค่า และได้รับความยกย่องและนับถือจากผู้อื่น
 5. ความต้องการรู้จักตนเองและพัฒนาให้สมบูรณ์ (Need for self-actualization)

เมื่อพิจารณาจากลำดับความต้องการต่างๆ จะเห็นได้ว่า กระบวนการได้มาซึ่งความครบสมบูรณ์ทั้ง 5 นั้น จะมีการไล่ลำดับขั้นขึ้นไป ตั้งแต่ฐานล่างไปจนถึงยอดพีระมิด โดยในแต่ละช่วงเวลา เราจะเริ่มสะสมและเติมเต็มความต้องการไปทีละขั้น

ความมั่นคง และลำดับขั้นความต้องการ

เห็นได้ว่า ความมั่นคง คือหนึ่งในพื้นฐานสำคัญ ที่ควรเร่งสร้างและวางแผนให้เร็วที่สุด เพราะจะเชื่อมโยงกับฐานความต้องการอื่นๆ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงด้านอื่นๆ และช่วยในการได้มาซึ่งความต้องการในลำดับถัดไป

ความแตกต่าง Passive Income และ Active Income ต่างกันแค่ไหน แล้วคุณจะเลือกอะไร?

ทำอย่างไร จึงได้ความมั่นคง

วิธีการสร้างความมั่นคงในแต่ละกลุ่ม อาจมีแนวทางที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทานอาหารดีๆ การซื้อประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ เพื่อให้ได้ความมั่นคงด้านสุขภาพ การย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดอาชญากรรม เพื่อให้ได้ความปลอดภัยในชีวิต ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม หรืออีกทางหนึ่ง คือการเร่งสร้างความมั่นคงด้านการเงินด้วยตัวเอง เพื่อนำรายได้มาจัดการกับความมั่นคงด้านอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง “2 วิธีการสร้างความมั่นคงด้านการเงิน”

สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ด้วย Investment Property

อีกหนึ่งแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านการเงิน ด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบ Investment Property (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ที่จะมอบความมั่นคงด้านการเงินให้แก่ผู้ถือครอง เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้สิทธิการเป็นเจ้าของร่วม มีสิทธิรับปันผลจากผลประกอบการในฐานะผู้มีส่วนเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งได้สิทธิพิเศษต่างๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้พัฒนาได้ระบุไว้ เช่น ส่วนลดการใช้บริการ การเข้าพักฟรี เป็นต้น

Investment Property

อีกหนึ่งข้อดี ของการลงทุนใน Investment Property คือผู้ลงทุน สามารถกำหนดระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจนได้ว่าต้องการลงทุนในอสังหาฯ เป็นระยะเวลานานเท่าไร แล้วนำเงินต้นกลับมาในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามข้อตกลง แล้วนำไปต่อยอดความมั่นคงด้านการเงินในสินทรัพย์รูปแบบอื่น

สนใจรับข้อมูล Investment Property เพิ่มเติม