พอร์ตการลงทุน (ควร)เป็นอย่างไร ในวัยที่ต่างกัน?

พอร์ตการลงทุน คืออะไร ทำไมต้องวางแผน

การลงทุนนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่การซื้อ-ขาย การทำกำไร ไปจนถึงความสลับซับซ้อน นักลงทุนเริ่มต้นที่ให้ความสนใจ จึงควรเริ่มทำความเข้าใจพื้นการลงทุนในแต่ละรูปแบบให้ถี่ถ้วน ควบคู่กับการกำหนดเป้าหมาย เพิ่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและรูปแบบการลงทุน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่าการจัด “พอร์ตการลงทุน”

เทรนด์การลงทุนปี 21

นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้างต้น อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มต้นควรคำนึงถึง ก็คือ “วัย” หรืออายุของตัวผู้ลงทุน ซึ่งจะกลายเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินความเสี่ยงที่สามารถแบกรับ ทั้งยังเป็นตัวกำหนดทิศทางในการจัด พอร์ตการลงทุน ว่าในแต่ละช่วงวัย ควรเลือกลงทุนอย่างไร

พอร์ตการลงทุน และช่วงวัย คือสิ่งสำคัญ

สาเหตุที่ช่วงวัยและอายุมีส่วนสำคัญกับการลงทุน เพราะวัยมักเกี่ยวโยงถึงสถานภาพการงาน การเงิน ตลอดจนการจัดสรรเงินลงทุน และระยะเวลาที่ต้องการนำเงินลงทุน กลับมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

แต่ละวัย ควรจัดพอร์ตการลงทุนอย่างไร?

(พอร์ตจำลองการลงทุนแต่ละช่วงวัย)

พอร์ตการลงทุนวัยทำงาน : อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป เน้นการลงทุนในกลุ่มความเสี่ยงสูง มีการเติบโต

เนื่องจากในวัยนี้ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีที่สุดในการลงทุน เพราะเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นของชีวิตวัยทำงาน อีกทั้ง ภาระที่ต้องรับผิดชอบยังมีไม่มาก และที่สำคัญคือ ยังมีเวลาในการหารายได้ อีกมาก ในวัยทำงานจึงสามารถเลือก ลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนรวมทางเลือก คริปโตเคอเรนซี่ หุ้น ฯลฯ ได้ในปริมาณมาก แต่ควรเลือกลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตในอนาคต ส่วนรายได้ที่เหลือ ควรเก็บไว้ในรูปของเงินฝากที่ปลอดภัย หรือตราสารหนี้ต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ ที่ได้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและไม่สูญหาย เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ที่ต้องนำเงินออกมาใช้

พอร์ตการลงทุนวัยสร้างครอบครัว : อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เน้นสร้างสินทรัพท์มั่นคง

ในช่วงอายุตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องจัดระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด เพราะอยู่ในช่วงการสร้างครอบครัว ซึ่งมักมีรายจ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ตามมา แม้หน้าที่การงานจะเริ่มมั่นคง มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่ภาระค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น ด้วยเช่นกัน เมื่อต้องรับผิดชอบภาระที่มากขึ้น ระดับความเสี่ยงที่รับได้ย่อมน้อยลง นักลงทุนที่อยู่ในวัยนี้จึงควร ลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเสี่ยงให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของพอร์ต ขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดส่วนของเงินฝาก และตราสารหนี้ให้มากขึ้น หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง  ที่มีโอกาสในการทำกำไรระยะยาว เช่น ห้องพัก คอนโดฯ หรือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

พอร์ตการลงทุนวัยมั่นคง : อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เน้นฝากเงินในที่ปลอดภัย
หรือตราสารหนี้

ความแตกต่าง Passive Income และ Active Income ต่างกันแค่ไหน แล้วคุณจะเลือกอะไร?

เป็นช่วงที่ชีวิตมีหลักฐานมั่นคงที่สุด ฐานเงินเดือนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาระทางการเงินก็เริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนการลงทุนอย่างมีวินัยมาตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน วัยมั่นคงน่าจะเป็นช่วงที่ฐานะทางการเงินดี และมีความสมดุล แต่เนื่องจากอายุที่เริ่มมากขึ้น จึง มีเวลาหารายได้อีกไม่กี่ปี การลงทุนของคนวัยนี้ จึงเน้นให้นำเงินส่วนให้ เก็บไว้ในที่ปลอดภัย อย่างเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ ส่วนที่เหลือให้แบ่งลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มเงินออมและเงินลงทุน นอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ

พอร์ตการลงทุนวัยเกษียณ : อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เน้นความปลอดภัย ให้สินทรัพย์ทำงาน

ความแตกต่าง Passive Income และ Active Income ต่างกันแค่ไหน แล้วคุณจะเลือกอะไร?

วัยเกษียณ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะขาดรายได้จากการทำงาน ขณะที่บางคนก็ เหลือเวลาหารายได้อีกไม่มาก โดยส่วนมากคนวัยเกษียณจะอยู่ได้ด้วยเงินสะสมในอดีต ทั้งจากการงานและการลงทุน แม้จะภาระทางการเงินจะมีไม่มากเท่าแต่ก่อน แต่ก็ยังมีในส่วนค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น พอร์ตการเงินในวัยนี้ จึงควรอยู่ในรูปของ สินทรัพย์ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงที่ลดลง และจำเป็นที่จะต้องให้สินทรัพย์ทำงานแทน

**ตัวอย่างการจำลองพอร์ตลงทุนแต่ละช่วงวัยที่ยกมา เป็นแนวทางการวางแผนลงทุนในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะกับเงื่อนไขส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางการงาน-การเงิน ระยะเวลาในการลงทุน วัตถุประสงค์ ตลอดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.set.or.th/

จัดพอร์ตการลงทุน ด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ความแตกต่าง Passive Income และ Active Income ต่างกันแค่ไหน แล้วคุณจะเลือกอะไร?

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property (IP) คือการลงทุนรูปใหม่ในสินทรัพย์ ที่ให้ความปลอดภัยแก่เงินลงทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ แบบ Passive Income เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลกำไรระยะยาว และนำเงินนั้นกลับมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดย CISSA GROUP คือ บริษัท หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนาโครงการ Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket โรงแรม 5 ดาวพรีเมียมในพื้นที่ท่องเที่ยวภูเก็ต และได้  Wyndham Hotels & Resorts แบรนด์บริหารโรงแรมชื่อดังระโลกมาบริหารงานโรงแรม โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามาร่วมลงทุนเป็นเจ้าของ และได้รับปันผลสูงถึงปีละ 8% ต่อปี แถมมี Buy Back จ่ายคืนเต็มจำนวน ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และยั่งยืน สวนทางกับตลาดที่มีความผันผวน

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล และโปรโมชันพิเศษ
Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket

Related Articles