CORPORATE

CISSA GROUP’S INVESTMENT PROPERTY IS
A SELECTION OF YOUR INVESTMENT

เกี่ยวกับซิซซา กรุ๊ป

เราคือผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในประเทศไทย
CISSA Group มุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง และคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุน
ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนาโมเดล Investment Property ให้เป็นอนาคตใหม่
ของการลงทุน ด้วยรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน
จังหวัดท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ทำให้เราพร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับนักลงทุนอย่างแท้จริง

บริษัท CISSA Group พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในรูปแบบ B2C
ที่ขายให้กับนักลงทุนรายย่อยและในรูปแบบ B2B ที่สร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ
ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะ

VISION

เราจะเป็นผู้นําในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property)
ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนให้กับนักลงทุน

double exposure of businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

MISSION

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยเน้นการบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างประโยชน์ และผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม

IP STRUCTURE

BOARD OF DIRECTORS

พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก

ประธานกรรมการ

คุณอรรถนพ พันธุกําเหนิด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คุณวีระศักดิ์ ทองไซร์
Director & Audit Com.

คุณสุวัฒน์ ฉายาวัฒนา
Director & Audit Com.

คุณวีระชัย ไหมดี
Executive Director

คุณรณกฤต ศุภเลิศดิษกุล
Executive Director

สาสน์จากผู้บริหาร

ในปัจจุบันนี้ทางเลือกของการลงทุนมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น อีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างสม่ําเสมอและมีความมั่นคงสูง โดยเฉพาะกําไรจาก ค่าเช่า รวมไปถึงราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุน ประเภทอื่น และเป็นการลงทุนไม่กี่ประเภทที่สามารถกู้จากธนาคารได้ ซึ่งในต่างประเทศมีการลงทุน อสังหาริมทรัพย์เป็นที่แพร่หลาย

CISSA GROUP จึงมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ สามารถศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนกับโครงการของ CISSA GROUP เพื่อตอบโจทย์แนวทาง การลงทุนในรูปแบบใหม่นี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านศึกษาข้อมูลการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ หรือขอข้อมูลจากทาง CISSA GROUP ได้โดยตรง

คุณอรรถนพ พันธุกําเหนิด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

CISSA’S PROJECT OVERVIEW