ปักหมุดอนาคต ทางเลือกการลงทุนของคนยุคใหม่

ที่ผ่านมาการวางแผนอนาคตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างครับ และเคยวางเป้าหมายการวางแผนการเงินกันบ้างไหมว่า มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอที่จะใช้ไปจนถึงบั้นปลายชีวิตได้ ซึ่งการวางแผนการเงินเป็นเรื่องสำคัญของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะที่จะพูดถึงนั่นคือ ทางเลือกการลงทุนของนักลงทุนที่ควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ควรเป็นอย่างไร มาดูกันเลยครับ

วางแผนเกษียณเพื่อตัวเอง หนึ่งการลงทุนที่คนยุคใหม่มองข้ามไม่ได้แล้ว เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ปี 2548 ขณะที่ สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ปี 2562 ประชากรผู้สูงวัยมีมากกว่าประชากรวัยเด็ก และที่ย ้ำให้เห็นชัดว่าการวางแผนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญนั้น

เนื่องจากตัวเลขของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พบว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66.4 ล้านคน เฉพาะผู้สูงอายุ 10,670,000 คน โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุชาย 4,720,000 คน และผู้สูงอายุหญิง 5,950,000 คน ซึ่งจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ มากกว่า 1 ล้านคน รองลงมา นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี
ดังนั้น การวางแผนเกษียณตั้งแต่ล่วงหน้าไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมั่นใจว่า การเงินในอนาคตจะมั่งคั่งมากเท่านั้น แต่โอกาสในการเลือกการลงทุนที่มีผลตอบแทนจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการใช้เงินต่อเงินมากกว่า แทนที่จะใช้เงินเก็บไปกับรายจ่ายที่มีแต่จะลดลงจนสุดท้ายอาจเป็นไปได้ที่จะหมดก่อนถึงวันเสียชีวิตก็เป็นได้

ขณะที่รูปแบบการลงทุนแม้จะมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย แต่การสร้างผลตอบแทนระยะยาวคงหนีไม่พ้น คือ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นคอนโด บ้าน ทาวเฮ้าส์ ไปจนถึง Investment Property ที่นักลงทุนทั้งรุ่นใหม่และมืออาชีพต่างคุ้นเคยกันแล้ว และเมื่อถามถึงผลตอบแทนระยะยาว ถือได้ว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นรูปแบบการลงทุนที่ตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งนักลงทุนอาจคุ้นเคยรายได้แบบรายเดือนและรายปี แต่หากเลือกลงทุนในรูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ (IP) จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิม ยกตัวอย่างโครงการ “Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket” ของ CISSA GROUP ตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่สนใจเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงยังเป็น
โรงแรมที่สามารถขายต่อ หรือปล่อยเช่ารายวันได้

เนื่องจาก CISSA GROUP ถือครอง 4 ตึก D, J, K, L ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่มีการอนุญาตเป็นโรงแรมตั้งแต่แรก และมอบอำนาจให้บริษัทงานเช่า (CNH) เป็นผู้บริหาร ส่วนห้องชุด 8 ตึกที่เหลือ 248 ห้อง เป็นอาคารชุดเพื่อการค้าประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งลูกบ้านหรือนักลงทุนจะต้องเซ็นต์สัญญาบริหารงานเช่า และหนังสือมอบอำนาจเพื่อยินยอมให้ CNH บริหารงานเช่าด้วยเช่นกัน
อีกทั้ง ห้องชุดสามารถบริหารเป็นโรงแรมได้ เนื่องจากทาง CISSA GROUP ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EIA เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และได้มีการอนุมัติแล้วว่า เปลี่ยนจากอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัยเป็นอาคารชุดเพื่อการค้าประกอบกิจการโรงแรม (อนุมัติในที่ประชุมเรียบร้อย และกำลังรอผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นต์อีกครั้ง)

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต ยังคงเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งผลพวงมาจากอัตราการเติบโตของประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ทะเล ภูเขา ฯลฯ และนี่คือ ทางเลือกของนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องติดตามและศึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้รู้ลึก รู้จริง ทั้งข้อดีและข้อเสีย ความเสี่ยงที่จะได้รับ เพื่อจะได้เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินในช่วงบั้นปลายชีวิตที่มีแต่เงินให้ใช้และยังให้เงินทำงานแทนโดยได้ชีวิตอิสระตามที่ต้องการอีกด้วย

Related Articles

พอร์ตการลงทุน (ควร)เป็นอย่างไร ในวัยที่ต่างกัน?

พอร์ตการลงทุน คืออะไร ทำไมต้องวางแผน การลงทุนนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่การซื้อ-ขาย การทำกำไร ไปจนถึงความสลับซับซ้อน นักลงทุนเริ่มต้นที่ให้ความสนใจ จึงควรเริ่มทำความเข้าใจพื้นการลงทุนในแต่ละรูปแบบให้ถี่ถ้วน ควบคู่กับการกำหนดเป้าหมาย เพิ่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและรูปแบบการลงทุน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่าการจัด “พอร์ตการลงทุน” นอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้างต้น อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มต้นควรคำนึงถึง ก็คือ “วัย” หรืออายุของตัวผู้ลงทุน ซึ่งจะกลายเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินความเสี่ยงที่สามารถแบกรับ ทั้งยังเป็นตัวกำหนดทิศทางในการจัด พอร์ตการลงทุน ว่าในแต่ละช่วงวัย ควรเลือกลงทุนอย่างไร

Fractional Apr 2021 Facebook size

ลงทุนยุคโควิด เริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท รับผลตอบแทนรวม 35%*

ลงทุนยุคโควิด เริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท*  𝐖𝐲𝐧𝐝𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮𝐤𝐞𝐭 ลงทุนคุ้มค่า ผลตอบแทนยั่งยืน | การันตีผลตอบแทนรวม 35%* | การันตีซื้อคืน 110%* ในสถานการณ์ที่ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่เงินเฟ้อกลับเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าเงินในอนาคตลดลง 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 จึงไม่ใช่ทางเลือกการลงทุนที่มีกำไรอีกต่อไป โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ ลงทุนยุคโควิด

expand promotion march 2020

ขยายโปรโมชัน 𝐏𝐚𝐲 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐆𝐞𝐭 𝐇𝐈𝐆𝐇 ให้เงินทำงาน Passive Income มีอยู่จริง

𝐌𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐧 ไม่ได้ โปรดีต้านไม่ไหว 𝐏𝐚𝐲 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐆𝐞𝐭 𝐇𝐈𝐆𝐇 ลงทุนคุ้มค่า ผลตอบแทนสูง ขยายโปรโมชัน เริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท* ขยายเวลาความคุ้ม! การันตีผลตอบแทนแบบจุก ๆ ☑ 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞𝐝 𝐘𝐢𝐞𝐥𝐝 𝟑𝟓%* ☑ 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞𝐝 𝐁𝐮𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤 𝟏𝟏𝟎%*