Investment Property is the New Future

INVESTMENT PROPERTY IS THE NEW FUTURE ?

          ปัจจุบันในโลกแห่งการลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบมากมาย แต่การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และยั่งยืน สำหรับคุณคือการลงทุนแบบไหน ?

มารู้จักกับการลงทุนแบบต่างๆ ว่ามีการลงทุนแบบไหนบ้าง ?

  1. การลงทุนในหุ้น

          การลงทุน ในหุ้นนั้น เป็นทางเลือกที่ช่วยให้เงินออมงอกเงย และช่วยสร้างความมั่งคั่ง อาจได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล หรือกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นก็ไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ หากเศรษฐกิจซบเซา บริษัทมีกำไรลดลง นักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินปันผล หรือได้รับในระดับต่ำ หรืออาจขายหุ้นได้ในราคาต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งถือเป็น “ความเสี่ยง” ที่สำคัญของการลงทุนในหุ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ “ลงทุน”

2. ลงทุนในหุ้นกู้

          หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆ กัน ในประเทศไทยการออกหุ้นกู้โดยทั่วไปมักจะกำหนดมูลค่าหน่วยละ 1000 บาท

          เมื่อท่านซื้อหุ้นกู้ ก็หมายความว่า ท่านให้เงินกู้กับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นๆ หรืออาจจะแปลได้อีกความหมายก็คือ ท่านจะอยู่ในสถานะของ “เจ้าหนี้” และบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น จะอยู่ในสถานะ “ลูกหนี้” ของท่าน โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นให้คำสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และจะชำระเงินต้นคืน ณ วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้

3. ลงทุนกับทองคำ

          ‘ทองคำ’ นั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานทั้งในฐานะเครื่องวัดความมั่งคั่งส่วนบุคคล และดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวม ด้วยคุณสมบัติพิเศษของทองคำที่ต่างจากโลหะมีค่าชนิดอื่นในแง่ของความงดงาม ความคงทน ความหายาก และการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นับครั้งไม่ถ้วน จึงไม่เพียงทำให้ทองคำเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บออมไว้เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาวได้อีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันการลงทุนในทองคำได้รับความนิยมมากขึ้น คนเริ่มหันมาสนใจซื้อทองคำแท่งเก็บสะสมแทน เนื่องจากซื้อขายคล่องตัวกว่าทองรูปพรรณและไม่มีค่ากำเหน็จ โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ การสะสมทองนั้นเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง

4. การลงทุนกับประกันชีวิต

          การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่กลับได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมั่นคง

  • ไม่ต้องมีเงินก้อน คุณสามารถเลือกรูปแบบประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ รวมถึงรูปแบบในการชำระเบี้ย
  • ลดหย่อนภาษีได้ ผู้ที่มีประกันชีวิตสามารถนำหลักฐานการชำระเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาได้
  • มีความคุ้มครอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่า ประกันที่คุณได้ลงทุนไว้จะสามารถคุ้มครองดูแลคุณ และครอบครัวได้เป็นอย่างดี
  • ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว เมื่อครบกำหนดสัญญาตามกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ตามที่สัญญาได้กำหนดไว้
  • มีคนบริหารให้ ไม่ต้องจัดการเอง เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการการลงทุนเป็นอย่างมาก

5. การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์

          Investment Property การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูง ใครที่มีเงินเย็นอาจเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไร ส่วนใครที่ใช้เงินกู้อาจซื้อเพื่อปล่อยเช่า เพราะสามารถนำเงินที่ได้รับจากค่าเช่าไปช่วยผ่อนชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ สำหรับการลงทุนเพื่อปล่อยเช่านอกจากภาระในการผ่อนเงินแต่ละเดือนแล้ว อย่าลืมคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ และอย่าลืมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วย

6. การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

          อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คืออสังหาฯ ที่ถูกสร้างขึ้น สำหรับการลงทุนโดยเฉพาะ เหมาะแก่การถือครองเพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งข้อดีของการถือครองอสังหาฯ รูปแบบนี้คือการเป็น Pure Investment ที่ผู้พัฒนา หรือ Developer ได้วางแนวทางการสร้างผลประกอบการอย่างมีแบบแผน กลยุทธ์ และระบบที่ชัดเจน ซึ่งนักลงทุนจะมั่นใจได้ว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีผลประกอบการที่เป็นบวกสม่ำเสมอ และมีผลกำไรย้อนกลับสู่ผู้ลงทุนแบบสมน้ำสมเนื้อ.