Investment in Property Today to Receive More Benefits

It is the right time to make an investment this month!! Only CISSA dares to offer it.

ลงทุนอสังหาฯ ผลตอบแทนดี การรันตีเงินได้

It is the right time to make an investment this month!!

Only CISSA dares to provide Year-End Offer.

Co-own Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket

✓  Guaranteed Yields ✓  Good location ✓  Best Price ✓  Several Privileges

4 Privileges Guaranteed

  1. Privilege 1: Get 30% advance yield* immediately with 110% guaranteed buyback
  2. Privilege 2: Secured investment with real ownership of assets and title deeds
  3. Privilege 3: Earlier investment gets more benefits as the price of the property keeps rising.
  4. Privilege 4: Free stay for 30 nights and worldwide accommodation exchange*

Privilege 1 Make an investment today to receive a full 5-year advance return*

ลงทุนวันนี้ รับผลตอบแทนล่วงหน้า 5 ปี

(Illustration is based on the actual project image.)

Make an investment with Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket today to get worthwhile privileges and receive a full 5-year advance yield, plus 110% buyback after the 5th year*. The more you invest, the higher yield you will get.

Privilege 2 Make an investment today to get secured investment with real ownership of assets and title deeds

ลงทุนวันนี้ ถือทรัพย์จริง มีโฉนดให้

(Illustration is based on the actual project image.)

Make the secured investment with Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket today. Don’t worry about losing money because there is a title deed and ownership. Becoming a co-owner of rooms in a luxury hotel worth over 3 billion Baht.

Privilege 3 Make an investment today to get more benefits as the price of the property keeps rising

ลงทุนอสังหาฯ วันนี้คุ้มกว่า เพราะราคาปรับขึ้นตลอด

(Illustration is based on the actual project image.)

Make an investment with Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket today to get “more benefits” as the price of the property keeps rising annually with the average rate of 8%.

Privilege 4 Make an investment today to get free stay for 30 nights and worldwide accommodation exchange*

ลงทุนวันนี้ ได้พักฟรี 30 คืน

(Illustration is based on the actual project image.)

Make an investment today to get free stay for 30 nights at Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket and exchange it for accommodation in over 8,000 hotels worldwide*

Becoming a co-owner of a luxury hotel from today
Starting at 6.99 million Baht*

Special privilege, Free expenses on the ownership transfer date!!

Such a good offer! Contact now!!

LINE OA : @cissagroup (Don’t forget to add @.)

 

For more information, please contact 0622458656, 0622459288

*Terms and conditions apply as specified by the Company.

From today until December 31, 2021

 

Related Articles

เทศกาลกินเจ, กินเจ, ภูเก็ต

ทริปอิ่มบุญเทศกาลกินเจ (ถือศีลกินผัก) กับที่พักสุดฮิตติดหาดในหาน

ทริปอิ่มบุญเทศกาลกินเจ (ถือศีลกินผัก) กับที่พักสุดฮิตติดหาดในหาน ในจังหวัดภูเก็ต      “กินผักภูเก็ต” หรือ “เจี๊ยะฉ่าย” คือ ภาษาที่ชาวภูเก็ตเรียก “ประเพณีถือศีลกินผัก” จัดขึ้นระหว่าง วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึง วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน

8 ปีที่ขาดทุน มาลงทุนกับซิซซาสิ! มีแต่ได้!!

8 ปีที่ขาดทุน มาลงทุนกับซิซซาสิ! มีแต่ได้!! สืบเนื่องจากเสถียรภาพของประเทศไทยที่ไม่มั่นคงจากการรัฐประหารตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสื่อต่างชาติต่างให้ความสนใจในเหตุการณ์ดังกล่าว และเฝ้าจับตามองเรื่อยมา อีกทั้งประเทศไทยยังเผชิญกับความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเรื่อยมา จนในที่สุดเกิดสภาวะเงินเฟ้อที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังประสบกับภาวะการอ่อนค่าของเงินบาทอีกด้วย จากสถานการณ์ที่ยกตัวอย่าง จะเห็นได้ชัดว่า การเมืองไทยอยู่ในภาวะลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศก็ตาม ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมอีกทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ไม่กล้าลงทุนเพิ่ม แม้หุ้นจะมีแนวโน้ม ขาลงก็ตาม โดยเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเมื่อวันที่

Wyndham Grand Naiharn Beach Phuket, Beachfront, Hotel, Luxury hotel, Vacation, Relax

“นักท่องเที่ยวกลับมา” ต้อง “เพิ่มมูลค่าด้วยการลงทุน”

นักท่องเที่ยวกลับมา หลังจาก 3 ปีที่ปิดประเทศ เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากย้อนเวลาไปเมื่อต้นปี 2563 ทั่วโลกได้เจอกับโรคระบาดชนิดใหม่ที่ชื่อว่า ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงการค้าการขาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก รวมถึงการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่างก็ชะลอออกไป และการแพร่ระบาดยังมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยากจะคาดเดา ทำให้หลายประเทศ รวมถึงไทย ต้องใช้มาตรการปิดเมือง หรือ Lockdown ประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ปี 2564 ขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปี