5 ขั้นตอน วางแผนเกษียณ เกษียณอย่างไร ให้มีเงินใช้อย่างยั่งยืน 

 5 ขั้นตอน วางแผนเกษียณ เกษียณอย่างไร ให้มีเงินใช้อย่างยั่งยืน ทำไมต้อง วางแผนเกษียณ เพราะว่าทางเลือกการเกษียณของหลายคน ต้องพึ่งพาคนอื่น เช่น ลูกหลาน หรือคนดูแล แต่หากว่าเงินที่ใช้หลังเกษียณไม่เพียงพอ จะทำอย่างไร 

ในอดีตคนมักไม่มีการวางแผนเกษียณ เพราะเป็นการอยู่ร่วมกันของ ระบบสังคมแบบครอบครัวใหญ่ โดยมีลูกหลานเลี้ยงผู้สูงวัยสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น คนในสมัยก่อนจึงนิยมมีลูกมาก เพื่อเป็นทั้งแรงงานและผู้เลี้ยงดูยามแก่เฒ่า

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ที่ประมาณการอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย โดยผู้ชายเท่ากับ 73.5 ปี ผู้หญิงเท่ากับ 80.5 ปี เมื่อมนุษย์มีอายุขัยยืนยาวขึ้น นั่นหมายความว่า ชีวิตหลังเกษียณจะต้องยาวนานมากขึ้นอย่างแน่นอน

การเตรียมตัววางแผนเกษียณ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก และเริ่มให้เร็วที่สุด CISSA GROUP มี 5 ขั้นตอน วางแผนเกษียณ เกษียณอย่างไร ให้มีเงินใช้อย่างยั่งยืน มาบอก

5 ขั้นตอน วางแผนเกษียณ

มีเงินใช้หลังเกษียณ ไม่เป็นภาระลูกหลาน ดูแลตัวเองได้เมื่อสูงวัย มุ่งสู่ชีวิตวัยเกษียณที่เปี่ยมสุขได้ง่ายๆ เพียงดำเนินการ 5 ขั้นตอนต่อไปนี้้

Glenn Carstens-Peters o
Glenn Carstens-Peters o

 

1. กำหนดอายุที่ต้องการเกษียณ

โดยปกติแล้ว คนทั่วไปทำงานจนถึงอายุ 60 ปีแล้วจึงเกษียณ แต่ก็มีบ้างที่ต้องทำงานยาวไปจนอายุ 65-70 ปี อาจเพราะองค์ความรู้ที่มียังไม่สามารถหาคนมาแทนที่ได้ หรืออาจยังคงสนุกกับงาน หรือแม้กระทั่งยังไม่พร้อมเกษียณ เพราะเก็บเงินได้ไม่มากพอ

ในทางกลับกัน ก็มีหลายคนที่พร้อมเกษียณอายุก่อน 60 ปี หรือที่เรียกว่า Early Retirement ส่วนใหญ่มักเกษียณก่อนที่อายุประมาณ 55 ปี แต่ก็มีหลายคนที่เลือกจะเกษียณอายุตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เรียกว่าอายุเข้า 40 ปี ก็เกษียณอายุกันแล้ว

เราจึงต้องกำหนดอายุที่ต้องการเกษียณ เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อม เพราะหลังเกษียณ คนส่วนใหญ่ไม่เน้นลงทุนในความเสี่ยงสูง และมักใช้เวลาหลังเกษียณเพื่อความผ่อนคลาย

 

𝔥𝔦𝔩𝔩𝔞𝔯𝔶 𝔭𝔢𝔯𝔞𝔩𝔱𝔞
𝔥𝔦𝔩𝔩𝔞𝔯𝔶 𝔭𝔢𝔯𝔞𝔩𝔱𝔞

2. ประมาณช่วงอายุหลังเกษียณ

หลังกำหนดอายุที่จะเกษียณแล้ว ขั้นตอนต่อมา ต้องประมาณช่วงอายุหลังเกษียณ หรือการคาดว่า เราจะมีอายุถึงประมาณกี่ปี 

จากผลวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ยที่ 73.5 ปี หรือ 73 ปี 6 เดือน และอายุเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 80.5 ปี หรือ 80 ปี 6 เดือน เพราะฉะนั้นหากต้องการเกษียณที่ 60 ปี นั่นหมายความว่า ผู้ชายต้องใช้เวลาหลังเกษียณประมาณ 14 ปี และผู้หญิงต้องใช้เวลาเกษียณถึง 20 ปี เลยทีเดียว

นอกจากนี้เรายังสามารถประมาณการอายุเกษียณ ได้จากการสำรวจญาติผู้ใหญ่ของเราว่ามีค่าเฉลี่ยอายุที่เท่าไหร่ แล้วค่อยบวกเพิ่มอีกประมาณ 5-10 ปี เพราะเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบัน เจริญก้าวหน้า ทำให้อายุยืนขึ้น

 

 Scott Graham
Scott Graham

3. ประมาณการค่าใช้จ่าย

เมื่อเรารู้แล้วว่า ต้องมีชีวิตหลังเกษียณโดยไม่มีรายได้ประจำที่มั่นคงมากพอไปอีก 15 – 20 ปี เป็นอย่างน้อย เราจึงต้องประมาณการค่าใช้จ่าย ว่าหลังเกษียณ เราจะใช้จ่ายเท่าไหร่

วิธีการคำนวณคือ ลองคิดว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เดือนละเท่าไหร่ เช่น เกษียณที่ 60 ปี ต้องการใช้เงินเดือนละ 20,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ ช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าท่องเที่ยว และคาดว่าจะมีอายุถึงประมาณ 80 ปี

นั่นหมายความว่า เราต้องมีเงินเก็บ ณ วันเกษียณอายุ = 20,000 x 20 (จำนวนปี) x 12 (จำนวนเดือน) = 4,800,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ต่อปี จะทำให้เงินจำนวน 20,000 บาท กลายเป็น 48,545 บาท ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า

จากเงินที่ต้องเตรียมเกษียณที่ 4,800,000 บาท ก็จะกลายเป็น 11,650,800 บาท จากอัตราเงินเฟ้อ

 

Kelly Sikkema
Kelly Sikkema

4. ประมาณการแหล่งรายได้

เช็กแหล่งรายได้หลังเกษียณว่ามาจากไหนบ้าง เช่น เงินรับจากกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รายได้จากการลงทุน การประกันชีวิต ว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 

เช่น อายุ 40 ปี เงินเดือน 80,000 บาทต่อเดือน คาดว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 3% ตอนนี้มีเงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 500,000 บาท ในแต่ละเดือนมีอัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบจากที่ทำงานที่ 3% ต่อเดือน และประมาณการว่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปี เมื่ออายุ 60 ปี จะมีเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งยังขาดอีกประมาณ 6 ล้านบาท

เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องเก็บเงินเตรียมเกษียณที่มากขึ้น ยังต้องเตรียมการหาเงิน หรือลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อ

 

Nattanan Kanchanaprat
Nattanan Kanchanaprat

5. หาเงินเพิ่ม

เมื่อพบว่าเงินเตรียมเกษียณไม่เพียงพอ หรือต้องการรับความมั่นคงเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มหลังเกษียณ ต้องลงมือออมเงินเพิ่มอย่างต่อเนื่องและมีวินัย หรือมองหาแหล่งลงทุนเพิ่ม 

𝐖𝐲𝐧𝐝𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮𝐤𝐞𝐭

Pay Less Get Triple

ลงทุนระยะสั้น รับความคุ้มค่า 3 ต่อ

.

ลงทุนระยะสั้น 3 ปี* 

▶ Guaranteed Yield 8%* per year

▶ Guaranteed Buy Back 103%*

▶ Start 7.19 MB

.

พร้อมรับสิทธิพิเศษ!!

♦ พักฟรี 30 คืนต่อปี* ที่ 𝐖𝐲𝐧𝐝𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮𝐤𝐞𝐭

♦ พร้อมรับส่วนลดที่พัก 30%* และ 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐝 ส่วนลดสำหรับบริการอื่นๆ 15%*

♦ เข้าร่วมโปรแกรม 𝐑𝐂𝐈 แลกเปลี่ยนห้องพักในเครือทั่วโลก*

𝐖𝐲𝐧𝐝𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐫𝐧 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮𝐤𝐞𝐭

♥ ร่วมเป็นเจ้าของโรงแรม 5 ดาวพรีเมียม

♥ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพภูเก็ต สอดรับนโยบายภูเก็ตแซนด์บอกซ์

♥ ใกล้หาดในหานเพียง 800 เมตร

✓ บริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลก 𝐖𝐲𝐧𝐝𝐡𝐚𝐦 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩

✓ มีกรรมสิทธิ์ให้ถือครอง

✓ ก่อสร้างและตกแต่งด้วยมาตรฐานโรงแรม 5 ดาวพรีเมียม

⇒ สระว่ายน้ำฟรีฟอร์ม 10 สระรอบโครงการ

⇒ ฟรีค่าไฟ ค่าน้ำ รายเดือน

⇒ ฟรีค่าดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซม

วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Source: https://www.posttoday.com/social/general/611715

https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402FinancialWisdom.aspx

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล และโปรโมชันพิเศษ
Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket

Related Articles