10 ปัญหาที่ชาวต่างชาติมักเจอเมื่อต้องการมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

10 ปัญหาที่ชาวต่างชาติมักเจอเมื่อต้องการมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา โดยแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ข้อจำกัดการเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปกฎหมายไทยห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินในนามของตนเองโดยตรง แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น การถือครองที่ดินผ่านบริษัทไทยหรือการเช่าที่ดิน แต่ต้องแลกกับความยุ่งยากและความเสี่ยงอยู่พอสมควร

2. ปัญหาโฉนดที่ดิน การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินมีโฉนดที่ดินที่ชัดเจนและถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะข้อมูลบางอย่างอาจมีชื่อที่ไม่ชัดเจนอาจมีข้อโต้แย้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายหรือความยากลำบากในการขายทรัพย์สินในภายหลัง

3. ข้อจำกัดทางการเงิน การจำนองหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงินสำหรับซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย  ค่อนข้างมีความจำกัดสำหรับชาวต่างชาติ ด้วยเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดอาจไม่เอื้ออำนวยเท่ากับคนภายในประเทศ

4. อุปสรรคทางภาษา ธุรกรรมทรัพย์สินและเอกสารจำนวนมากเป็นภาษาไทย ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวไทย จึงเป็นไปได้ยากที่จะเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถ่องแท้ ต้องมีการจ้างนักแปลหรือทนายความที่พูดได้ทั้งสองภาษา เป็นต้น

5. ความซับซ้อนทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายสำหรับการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอาจมีความซับซ้อน และสิ่งสำคัญคือต้องมีตัวแทนทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและการทำธุรกรรมเป็นไปตามกฎหมายไทย

6. ภาษีและค่าธรรมเนียม ผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างชาติอาจต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอน อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้ มากกว่าคนภายในประเทศ ทำให้ต้นทุนโดยรวมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

7. ข้อกำหนดด้านถิ่นที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์บางประเภทอาจกำหนดให้ผู้ซื้อต้องมีวีซ่าหรือสถานะการอยู่อาศัยบางประเภทในประเทศไทย การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อพิจารณาการซื้ออสังหาริมทรัพย์

8. การบำรุงรักษาทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินจากระยะไกลอาจเป็นเรื่องยาก เพราะการดูแลทรัพย์สินให้ดีและปลอดภัย คงไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าหากคุณไม่ได้อยู่ดูแลทรัพย์สินนั้น ๆ

9. ความผันผวนของตลาด ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็เหมือนกับตลาดอื่นๆ ที่อาจมีความผันผวนได้ ผู้ซื้อชาวต่างชาติควรศึกษาสภาวะตลาดอย่างรอบคอบและพิจารณาเป้าหมายสำหรับการลงทุนระยะยาว

10. โครงสร้างพื้นฐานและบริการ ความพร้อมใช้งานของสาธารณูปโภคและบริการ (น้ำ ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่คุณสนใจมีความพร้อมแล้วสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้

ด้วยปัญหาทั้งหมดนี้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ชาวต่างชาติที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยควรซื้ออสังหาริมทรัพย์กับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อชาวต่างชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้