ถึงแม้ว่าจะเจริญไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเกือบเทียบเท่ากรุงเทพฯ แต่อีก 1 สิ่งที่ยังคงอยู่ในภูเก็ต และไม่มีทีท่าว่ากลิ่นอายเหล่านี้จะหายไปคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ 3 เชื้อชาติ โปรตุเกส จีน มาเลย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อภูเก็ตในอดีต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องสถาปัตยกรรมแนวชิโน-โปรตุกีส หรือสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีน และโปรตุเกส ผสมผสานกันอย่างลงตัว ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขี้นชื่อ และได้รับความนิยมไม่แพ้ทะเล จากความสวยแปลกตาแตกต่างจากสถาปัตยกรรมในจังหวัดอื่น ๆ

การเข้าชมโซนเมืองเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส จะมีอยู่มากในแถบถนนถลาง กระบี่ ดีบุก เยาวราช และถนนรมณีย์

บ้านชินประชา

บ้านดังเก่าแก่ในภูเก็ต สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นบ้านหลังแรกที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส หรือ “อังม่อเหลา” ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตในอดีต

นอกจากนี้บ้านชินประชายังอนุรักษ์ การแต่งกายแบบบาบ๋า ย่าหย่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลองเปลี่ยนชุด ย้อนอดีตกลับไปเป็นคนภูเก็ตในสมัย 100 กว่าปีที่แล้วได้ แถมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

ค่าเข้า : ชาวไทย 100 บาท / ชาวต่างชาติ 150 บาท

ถนนถลาง

ถนนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่หนึ่งในภูเก็ต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมากกว่า 3 วัฒนธรรมแต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ตลอดถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกีสในแบบต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นถ่ายรูป ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ตลอด 450 เมตรของถนนถลางไปพร้อมกับอิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ต

ถนนดีบุก

ในอดีตถนนดีบุกเป็นถนนย่านที่อยู่อาศัยของคหบดีชาวจีน ซึ่งแตกต่างจากถนนถลางที่เป็นชุมชนร้านค้ามาตั้งแต่แรกเริ่ม แม้ว่าจะไม่คึกคัก น่าตื่นตาตื่นใจเท่าถนนถลาง แต่ถนนดีบุกก็เป็นสถานที่เที่ยวอีก 1 เส้นทางที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ ผู้ริเริ่มการถือศีลกินเจในภูเก็ต นอกจากนี้ยังมี Street Art ตามกำแพงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอยู่แทบตลอดทาง เหมาะกับการเดินเล่นสบาย ๆ ถ่ายรูปชิลแบบไม่เร่งรีบ

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

เดิมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นในปี 2477 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ น่าสนใจ ทันสมัย บอกเล่าเรื่องราวของคนจีนในภูเก็ตตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกราก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหลากหลายเชื้อชาติซึ่งเข้ามาหลอมรวม และมีอิทธิพลด้านอาหาร สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน  

ค่าเข้า : ชาวไทย 50 บาท /ชาวต่างชาติ 200 บาท