เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา “WYNDHAM Nai Harn Beach Phuket” หนึ่งในโครงการของ ซิซซา กรุ๊ป ผู้นำด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ “วินแดม” (WYNDHAM) บริษัทบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทระดับโลก เปิดบ้านต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครบวงจร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ Cissa group พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง งานระบบต่างๆในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของโครงการ WYNDHAM Nai Harn Beach Phuket เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในสายวิชาต่อไป